รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าอุปกรณ์การเรียน 2/2566 (30%) แหล่งของเงิน 6711410  
  งบประมาณ 1,343,655.00 บาท เบิกจ่าย 1,340,036.00 บาท คงเหลือ 3,619.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2/2566 (30%) 1,393,955.00 21  ธ.ค. 2566
2 คืนเงิน รร.บ้านช่องเขาหมาก -945.00 18  ม.ค. 2567
3 คืนเงิน รร.วัดโทเอก -700.00 19  ม.ค. 2567
4 (ค่าอุปกรณ์การเรียน 30% ภาคเรียนที่ 2/66 -2,080.00 23  ม.ค. 2567
5 คืนเงิน รร.วัดชัยธารามประดิษฐ์ -625.00 24  ม.ค. 2567
6 คืนเงิน รร.บ้านวังลุง -2,005.00 24  ม.ค. 2567
7 คืนเงิน รร.ชุมชนใหม่ -1,000.00 25  ม.ค. 2567
8 คืนเงิน รร.บ้านทุ่งชน -2,340.00 29  ม.ค. 2567
9 คืนเงิน รร.บ้านเขาทราย -1,790.00 30  ม.ค. 2567
10 คืนเงิน รร.บ้านเขายวนเฒ่า -1,215.00 22  ม.ค. 2567
11 คืนเงิน รร.วัดขรัวช่วย -1,040.00 30  ม.ค. 2567
12 คืนเงิน รร.บ้านทุ่งครั้ง -15.00 30  ม.ค. 2567
13 คืนเงิน รร.บ้านคลองวัง -1,260.00 1  ก.พ. 2567
14 คืนเงิน รร.ปทุมานุกูล -440.00 7  ก.พ. 2567
15 คืนเงิน รร.บ้านเขาหัวช้าง -520.00 26  ก.พ. 2567
16 คืนเงิน รร.บ้านปากลง -8,840.00 26  ก.พ. 2567
17 คืนเงิน รร.บ้านน้ำฉา -220.00 18  มี.ค. 2567
18 คืนเงิน รร.วัดเขาน้อย -1,315.00 18  มี.ค. 2567
19 คืนเงิน รร.ราชประชานุเคราะห์ 8 -12,435.00 18  มี.ค. 2567
20 คืนเงิน รร.วัดสุธรรมาราม -875.00 18  มี.ค. 2567
21 คืนเงิน รร.บ้านโรงเหล็ก -5,400.00 18  มี.ค. 2567
22 คืนเงิน รร.บ้านคลองตีนเป็ด -220.00 18  มี.ค. 2567
23 คืนเงิน รร.วัดสโมสร -2,250.00 18  มี.ค. 2567
24 คืนเงิน รร.วัดยางงาม -2,034.00 25  มี.ค. 2567
25 บ้านเขาหัวช้าง -740.00 24  เม.ย. 2567
26 คืนเงิน ชุมชนวัดอินคีรี -295.00 8  ก.ค. 2567
27 คืนเงิน บ้านท่าสูง -220.00 8  ก.ค. 2567
28 คืนเงิน วัดทางขึ้น -2,735.00 8  ก.ค. 2567
29 คืนเงิน วัดชนสังขรณพิจิตร -365.00 8  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา