รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าวัสดุสำนักงาน (80,000+80,000+40,000)  
  งบประมาณ 200,000.00 บาท เบิกจ่าย 159,197.46 บาท คงเหลือ 40,802.54 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจัดทำตรายาง 9,200.00 1  พ.ย. 2566
2 ค่าจัดทำตรายาง 1,300.00 8  พ.ย. 2566
3 ค่าวัสดุ 1,000.00 8  พ.ย. 2566
4 ค่าวัสดุ 5,900.00 8  พ.ย. 2566
5 ค่าวัสดุสำหรับกลุ่มบริหารงานการเงินฯ 2,180.00 20  พ.ย. 2566
6 ค่าจัดทำตรายาง คำสั่ง สพป.นศ.4 2,750.00 20  พ.ย. 2566
7 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ นข 3350 นศ (สายพานและหม้อน้ำ) 18,529.63 22  พ.ย. 2566
8 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ นข 3350 นศ (ลูกรอกเพลาข้อเหวี่ยง) 5,530.83 22  พ.ย. 2566
9 ค่าวัดสุซ่อมสะดืออ่างล้างมือ 2,172.00 27  พ.ย. 2566
10 ค่าซ่อมกล้องขาพวงมาลัยรถยนต์ กท 8722 2,500.00 1  ธ.ค. 2566
11 ค่ากระดาษต่อเนื่อง 7,700.00 7  ธ.ค. 2566
12 ค่าจัดทำตรายาง คำสั่ง สพป.นศ.4 1,100.00 25  ธ.ค. 2566
13 ค่าวัดสุงานครัว(ช้อนกลาง) 325.00 2  ม.ค. 2567
14 ค่ากริ่งไร้สาย 250.00 2  ม.ค. 2567
15 ค่ากระดาษโฟโต้สติ๊กเกอร์ 735.00 18  ม.ค. 2567
16 ค่าสีน้ำมันทาผนัง 1,100.00 26  ม.ค. 2567
17 ค่าวัสดุ ร.10 6,740.00 29  ก.พ. 2567
18 ค่าน้ำดื่ม 108 ถัง 1,404.00 15  ก.พ. 2567
19 เครื่องคิดเลข 2,470.00 8  มี.ค. 2567
20 ค่าป้ายอะคริลิคตั้งโต๊ะ 4,140.00 22  มี.ค. 2567
21 ค่าถังขยะ 6,300.00 3  เม.ย. 2567
22 ค่าวัสดุ อ.ก.ค.ศ. 3,960.00 3  เม.ย. 2567
23 ค่าวัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล ฎ.647/67 5,215.00 27  พ.ค. 2567
24 ค่าวัสดุสำนักงาน พ.ค.67 (ฎ.646/67) 54,067.00 27  พ.ค. 2567
25 ค่าวัสดุจัดประชุมและบริหารจัดการงานเอกสาร 6,436.00 16  พ.ค. 2567
26 ค่าวัสดุสอบคัดเลือก ผอ.และรอง ผอ. สถานศึกษา ปี67 3,775.00 16  พ.ค. 2567
27 ค่าน้ำดื่ม เดือน มิถุนายน 2567 ฎ.769/67 2,418.00 2  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา