รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67) อัตราเดิม 7 จ้างเหมา 3  
  งบประมาณ 465,750.00 บาท เบิกจ่าย 265,500.00 บาท คงเหลือ 200,250.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้าง มิ.ย.67 (7 ราย) ฎ.712/67 105,000.00 19  มิ.ย. 2567
2 ประกันสังคม มิ.ย.67 ฎ.713/67 5,250.00 19  มิ.ย. 2567
3 ค่าจ้างเหมา มิ.ย.67 (3 ราย) ฎ.777/67 45,000.00 3  ก.ค. 2567
4 ค่าจ้าง ก.ค.67 ฏ.835/67 105,000.00 17  ก.ค. 2567
5 ประกันสังคม ก.ค.67 ฏ.836/67 5,250.00 17  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา