รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ คร้้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (ก.พ.- พ.ค.67)  
  งบประมาณ 522,000.00 บาท เบิกจ่าย 512,170.00 บาท คงเหลือ 9,830.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูรายเดือน(ครูวิกฤต) กุมภาพันธ์ 2567 6,000.00 19  ก.พ. 2567
2 เงินสมทบประกันสังคม กุมภาพันธ์ 2567 5,250.00 19  ก.พ. 2567
3 ค่าจ้างครู (จ้างเหมา) กุมภาพันธ์ 2567 35,170.00 7  มี.ค. 2567
4 ค่าจ้างครูรายเดือน(ครูวิกฤต) มีนาคม 2567 105,000.00 18  มี.ค. 2567
5 เงินสมทบประกันสังคม มีนาคม 2567 5,250.00 18  มี.ค. 2567
6 ค่าจ้างครู (จ้างเหมา) มีนาคม 2567 45,000.00 4  เม.ย. 2567
7 ค่าจ้างครูรายเดือน(ครูวิกฤต) เมษายน 2567 105,000.00 11  เม.ย. 2567
8 เงินสมทบประกันสังคม เมษายน 2567 5,250.00 11  เม.ย. 2567
9 ค่าจ้างครูวิกฤต (จ้างเหมา) เม.ย.67 ฎ.582/67 45,000.00 13  พ.ค. 2567
10 ค่าจ้างครูวิกฤต (จ้างเหมา) พฤษภาคม 2567 105,000.00 24  พ.ค. 2567
11 เงินสทมบประกันสังคมครูวิกฤต พฤษภาคม 2567 5,250.00 24  พ.ค. 2567
12 ค่าจ้างครูวิกฤต (จ้างเหมา) พ.ค.67 ฎ.671/67 45,000.00 6  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา