รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67)  
  งบประมาณ 6,060,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,060,000.00 บาท คงเหลือ -0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2566 824,180.00 30  ต.ค. 2566
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 805,494.00 20  พ.ย. 2566
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตกเบิก) พ.ย.2566 4,200.00 27  พ.ย. 2566
4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธันวาคม 2566 791,799.03 20  ธ.ค. 2566
5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตกเบิก) 12 ราย ธ.ค.2566 216,000.00 20  ธ.ค. 2566
6 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มกราคม 2567 1,031,244.84 19  ม.ค. 2567
7 พนักงานราชการ รร.บ้านเปร็ต ลาออก ม.ค. 67 -5,225.80 29  ม.ค. 2567
8 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 1,061,802.41 19  ก.พ. 2567
9 เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานราชการ 1,517.24 19  ก.พ. 2567
10 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2567 1,064,320.00 18  มี.ค. 2567
11 เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานราชการ มีนาคม 2567 2,000.00 18  มี.ค. 2567
12 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนเมษายน 2567 262,668.28 11  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา